อยากนำเข้าสินค้าจากจีนต้องรู้
ภาษีสำหรับนำเข้าสินค้าจากจีน

05 Jan, 2022
คุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อมาขายในประเทศหรือไม่ ประเทศจีนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านการค้าออนไลน์ และด้วยขนาดของประเทศที่ใหญ่ มีแหล่งผลิตสินค้าหลากหลายสำหรับทุกความต้องการ ตลอดจนระดับคุณภาพที่หลากหลายให้เลือกสรรในต้นทุนที่ต่ำ การนำเข้าสินค้าจากจีนจึงเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูลในการนำเข้าให้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษีซึ่งมีความซับซ้อนและมีภาษีที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าจากจีนถึง 4 ประเภท ดังนี้:

ภาษีอากรนำเข้า
ในประเทศไทย กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีในการนำเข้าสินค้าหรือส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ โดยจะมีการจัดเก็บก็ต่อเมื่อมีการนำของเข้าในราชอาณาจักรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในขณะเดียวกัน ผู้ที่นำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าเป็นประจำและมีการจ่ายภาษีล่วงหน้า หากชำระเงินเกินจะสามารถขอคืนภาษีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ถ้าชำระขาดจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในระยะเวลาที่กำหนดเช่นกัน จึงควรเก็บรักเอกสารการนำเข้าสินค้าไว้อย่างน้อย 5 ปีแม้จะจ่ายภาษีถูกต้องครบถ้วน และในกรณีที่เลิกกิจการก็ต้องเก็บไว้อีก 2 ปีเผื่อมีการเรียกตรวจภาษีย้อนหลัง ซึ่งจะช่วยป้องกันบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญากรณีที่ไม่สามารถนำส่งเอกสารดังกล่าว

ภาษีสรรพสามิต
ภาษีชนิดนี้จะเรียกเก็บเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เสียภาษีเยอะกว่าสินค้ากลุ่มอื่น เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (เฉพาะเครื่องปรับอากาศและโคมระย้าที่ทำจากแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ) น้ำมัน, รถยนต์, เรือยอชต์, น้ำหอม, พรมและเครื่องถักทอจากขนสัตว์, สุรา ยาสูบ และไพ่ เป็นต้น

ภาษีเพื่อมหาดไทย
เป็นภาษีที่จะถูกเรียกเก็บต่อเมื่อต้อง “เสียภาษีสรรพสามิต” ซึ่งตัวอย่างสินค้าที่ต้องชำระภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทย เช่น น้ำหอม สุรา ยาสูบ ไพ่ แบตเตอรี่ เป็นต้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
เป็นภาษีที่เรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ โดยปัจจุบันมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7% ซึ่งจะมีการเรียกเก็บต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในประเทศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าจากจีนในปัจจุบันจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าต่ำสุดที่ 0% ถ้าผู้นำเข้ามี “Form E” หรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า โดยสามารถแจ้งกับบริษัทขนส่งที่เป็นผู้ดำเนินการในการเสียภาษีให้ออกหนังสือฉบับนี้ให้ หรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีทางอื่นเอาไว้ก็จะเป็นประโยชน์เช่นกัน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจค่ะ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล: :
อายุน้อยร้อยล้าน: https://bit.ly/3FlgqMb
https://www.customs.go.th/
https://bit.ly/3kvJjgB
หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย