เมื่อเทคโนโลยี 5G กำลังพลิกโลก โลจิสติกส์

24 Jan, 2022
โลกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มใบมากยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อย่างประเทศไทยที่มี เทคโนโลยี 5Gซึ่งเป็นชาติแรกในภูมิภาคอาเซียนที่จะมีการเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ ที่จะผลักดันประเทศสู่ ไทยแลนด์ 4.0.

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี 5G ทำให้การส่งข้อมูลมีความเร็วสูงมากในระดับกิกะบิตต่อวินาที (Gbps) เอื้อต่อการส่งข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ต Internet of Things (IoT) จำนวนมากและในพื้นที่เดียวกัน ข้อมูลที่ส่งมีความเสถียรและมีความหน่วงเวลา(Latency)ต่ำในระดับ 1 มิลลิวินาที (ms) เหล่านี้เป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งของเทคโนโลยี 5G เท่านั้น.


ความสำคัญของเทคโนโลยี 5G ไม่เพียงจะเข้ามาเชื่อมโลกการสื่อสารยังทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ภาคการเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส์ รวมถึงการค้าขายอีคอมเมิร์ซ ฯ สร้างมูลค่าเพิ่ม และโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจด้วย ในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 5G เริ่มถูกนำไปประยุกต์ใช้มากขึ้น ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อปลดล็อกภาคการผลิตไทยให้ก้าวไปอีกขั้น ขยับสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ ระบบการผลิตอัตโนมัติ การปรับเครื่องจักรเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ เพิ่มคุณภาพสินค้า ดูแลปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory) ช่วยลดต้นทุนให้ต่ำลง การผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นต้น นำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

ท่ามกลางสมรภูมิการค้าที่กำลังเปลี่ยนไป ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เติบโตเร็วและแรง
โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เผยผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 คาดการณ์มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในไทยจะโตแตะ 4.01 ล้านล้านบาท จากปี 2563 มีมูลค่า 3.78 ล้านล้านบาท การเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ระดับ 9.79% ขณะ KKP Research ขณะที่กลุ่มการเงินเกียรตินาคินภัทร ประเมินตลาดอีคอมเมิร์ซที่ขายสินค้าถึงผู้บริโภครายย่อย (B2C) ใน 5 ปี จะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 7.5 แสนล้านบาท จาก 3 แสนล้านบาท นับเป็นขุมทรัพย์มหาศาลสำหรับผู้ประกอบการ ความร้อนแรงของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทำให้ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่เปรียบเสมือน กระดูกสันหลัง ของธุรกิจโตเป็นเงาตามตัวเช่นกัน โลจิสติกส์ไม่แค่เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบต้นน้ำจนผลิตเป็นสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายปลายทาง (Last Mile) แต่หากบริหารจัดการให้ดีมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ธุรกิจมี กำไร ยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี 5G เสริมแกร่งให้ธุรกิจ “โลจิสติกส์”
และเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสทองทางการค้า ผู้ประกอบการสามาถนำเทคโนโลยี 5G เสริมแกร่งให้โลจิสติกส์หลายด้าน ตั้งแต่ติดตามกระบวนการผลิตได้ทันเวลา (Real time) หากจุดไหนเกิดสะดุด ขัดข้องจะได้แก้ทันท่วงที ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การใช้เทคโนโลยีเสมือนผนวกกับโลกความจริง (Augmented Reality: AR) การจำลองภาพให้เสมือนจริง (Virtual reality: VR) เพื่อดูแลการค้นหา ไปถึงหยิบจับสินค้าช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงบริหารจัดการได้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ(Order) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะ เช่น ยานพาหนะ เพื่อทราบตำแหน่งของยานพาหนะ (Fleet management) สามารถติดตามสถานะการขนส่ง-รับสินค้าได้อย่างแม่นยำ เรียกว่าเทคโนโลยี 5G กำลังพลิกโลกโลจิสติกส์ และเสริมกระดูกเหล็กให้ธุรกิจได้อย่างดี ส่วนบรรดาร้านค้าอีคอมเมิร์ซ แน่นอนว่า 5G จะทำให้มีร้านเสมือนจริงสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อให้ผู้บริโภค รวมถึงการเชื่อมต่อระบบการขายทุกสาขารวดเร็ว Real time เป็นต้น

กรณีศึกษายักษ์ใหญ่ธุรกิจไทยที่นำเทคโนโลยี 5G มาใช้ เช่น เครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแสนล้าน มีโรงงานนับร้อยแห่งใช้ 5G เพื่อควบคุมการผลิต, เซ็นทรัล รีเทล พลิกประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ลูกค้านำ 5G เสริมศักยภาพด้านข้อมูล (Data) ยกระดับโลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistic) และการชำระเงิน (Smart payment) และดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ปรับโครงสร้างพื้นฐานนิคมอุตสาหกรรมไปสู่ความเป็น “Smart Eco Industrial Estate” “Smart Factory” และ “Smart energy” เป็นต้น


ขอขอบคุณที่มาข้อมูล:
https://bit.ly/3nmJM5K
https://bit.ly/31YihIb
https://bit.ly/3GxU8qP
https://bit.ly/31XNjjnบทความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย