ติดต่อเรา


สำหรับผู้เยี่ยมชมงาน :

สามารถติดต่อ บริษัท รี๊ด เทรดเด็กซ์ จำกัด:

ชั้น 32 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100/68-69 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

 โทร. +66 2686 7222
 โทรสาร: +66 2 686 7266
 อีเมล์: contactcenter@reedtradex.co.th

สำหรับการจองพื้นที่ โปรดติดต่อ :

คุณธัชพล วงษ์รักษา

 โทร. 0 2686 7214
 อีเมล: touchapol.wong@reedtradex.co.th

คุณอรุณลักษณ์ ธรรมประดิษฐ์

 โทร. 0 2686 7226
 อีเมล: panipak.thum@reedtradex.co.th

คุณปวีณา อภัยสวัสดิ์

 โทร. 0 2686 7312
 อีเมล: paweenar.apha@reedtradex.co.th

สอบถามข้อมูลทั่วไป โปรดติดต่อ:

 โทร. 0 2686 7299
 โทรสาร: +66 2686 7288
 อีเมล: info@tilog-logistix.com

ไม่พลาดทุกข่าวฮ๊อต
สมัครรับ eNews ของเรา

หมายเหตุ
Warning

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย