ENEWSLETTERS


จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือ eNewsletter ของเรานำเสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์จากผู้นำในวงการ เทคโนโลยีใหม่ และความคืบหน้าและส่วนแสดงเด่นภายในงาน


NEWSLETTER#4

NEWSLETTER#3

NEWSLETTER#2

NEWSLETTER#1

ไม่พลาดทุกข่าวฮ๊อต
สมัครรับ eNews ของเรา

หมายเหตุ
Warning

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย