งานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี และโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ครบครันที่สุด
สำหรับผู้ชมงาน

เวทีแห่งเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมต่อโอกาสธุรกิจจากภูมิภาคอาเซียนสู่ทั่วโลก

โลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพราะการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ดีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมกว้างไกล จะช่วยบริหารเวลา ต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น ผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมล้วนตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี เช่น Internet of Things ระบบออโตเมชั่น และอีกมาก เพื่อยกระดับขั้นตอนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ทันกับตลาดสากล

งาน ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2019 จึงถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions: Transformation and Collaboration for Tomorrow” เพื่อเป็นพื้นที่ของความร่วมมือทางการค้าโลจิสติกส์สู่อุตสาหกรรมสนับสนุน พร้อมเพิ่มโอกาสการค้าจากไทยสู่กลุ่มประเทศทั่วภูมิภาคอาเซียน

เรามุ่งเน้นไปสู่การเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือในทุกด้าน เพื่อการพัฒนาสู่อนาคตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยประสานโอกาสทางธุรกิจผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าอันกว้างขวาง ระหว่างผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งยังรองรับการเปลี่ยนแปลงและการการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจยุคดิจิตัล โดยเฉพาะการค้าออนไลน์ (e-commerce)

การจับคู่ธุรกิจ

พบคู่ค้าทางธุรกิจที่ตรงใจ กับบริการจับคู่ทางธุรกิจ

พบปะว่าที่คู่ค้าใหม่ ผ่านบริการจับคู่ธุรกิจ ที่ไม่จำกัดเพียงแค่ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง เพราะงานไทล็อก-โลจิสติกส์มีเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าอันกว้างขวางกับนักอุตสาหกรรมสนับสนุน S-Curve ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์-ระบบอัตโนมัติ, ยานยนตร์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อาหาร, บรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงคู่ค้าบริการขนส่งโลจิสติกส์อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่ออีเมล: delegation@reedtradex.co.th

สนับสนุนโดย
Media Supporter

ไม่พลาดทุกข่าว
ติดตามทุกความเคลื่อนไหว