ตลอด 3 วันที่ผ่านมา TILOG-LOGISTIX ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ ต้อนรับ
ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าและส่งออกกว่า 7,525 รายจากทุกวงการในภูมิภาคอาเซียน +6 เพื่อหารือธุรกิจ สังเกตความเคลื่อนไหววงการอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมพลังเชื่อมโยงโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุค 4.0

ในโอกาสนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและรี้ด เทรดเด็กซ์ ผู้จัดงานขอขอบคุณผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน ผู้สนับสนุนการจัดงาน วิทยากร ผู้ร่วมสัมมนา และสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนในการสร้างวงการโลจิสติกส์ให้เข้มแข็งต่อไป


Throughout the past 3 days, TILOG-LOGISTIX were concluded with a perfect ending by welcoming 7,525 entrepreneurs, logistics professionals, importers and exporters from many sectors across ASEAN+6 to engage business discussion, witness latest business movements, and strengthen stronger connectivity for growth in development and competitiveness enhancement in the midst of 4.0 era.

On this occasion, DITP and Reed Tradex, the organizer, wish to take this opportunity to express our gratitude to all exhibitors, visitors, supporters, speakers, delegates, and members of the press for your collaborative efforts and kind support, creating this stronger logistics community.

ตลอดวันงาน ผู้ชมงานตื่นตาตื่นใจกับทัพการบริการและโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์เต็มรูปแบบจาก 415 แบรนด์ชั้นนำ 25 ประเทศครอบคลุม การขนถ่ายวัสดุ บรรจุภัณฑ์ การจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์ไอทีและ ผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์
During the show day, participants were amazed with a full spectrum of logistics service and solution from Material Handling, Packaging, Warehouse and Loading, Logistics IT to Transport and service by 415 leading brands, 25 countries.
ภายใต้แนวคิด “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era” ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับข้อมูลเชิงลึก ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุค digital connectivity era.
Under the theme of “A Roadmap to Sustainable Growth in Digital Connectivity Era,” all delegates were equipped with in-depth knowledge on how to capitalize business opportunities in digital connectivity era.
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ศึกษาองค์ความรู้ด้านธุรกิจใหม่ๆ กับเหล่าวิทยากรจากบริษัทชั้นนำในประเทศอาทิ ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ, เคอรี่ เอ็กซ์เพรส, ลาลามูฟ ประเทศไทย, เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส และไปรษณีย์ไทย
ดิสทริบิวชั่นเพื่อเตรียมพร้อมบุกตลาดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
Participants got new business ideas by the speakers from renowned companies namely DHL eCommerce, Kerry Express, Lalamove Thailand, SCG Yamato Express, Thailandpost Distribution, and ready to conquer their business in
e-Commerce market.
ผู้ร่วมงาน TILOG-LOGISTIX ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของผู้ชนะรางวัล ELMA และเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จเพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจและวงการ
โลจิสติกส์ในประเทศไทยต่อไป

Participants of TILOG-LOGISTIX have learnt from the ELMA winner and got a key technique on how to raise their business standard and improve the norm of Thai logistics community.“TILOG – LOGISTIX” เปิดงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงเท่านั้น ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมงาน

“TILOG - LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.


ปีนี้ ภายในงานสัมมนา World Transport & Logistics Forum Thailand 2017 ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจากกลุ่มธนาคารโลกได้มาแบ่งปันองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ แนวคิด มุมมองตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจในภูมิภาค CLMVT ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหนทางการใช้ประโยชน์สูงสุดจากยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน
This year, at World Transport & Logistics Forum Thailand 2017,
Dr. Chanin Manopiniwes, Infrastructure Economist - East Asia and Pacific Region from World Bank Group. came to deliver useful knowledge, perspective, and recommendations to strengthen connectivity in CLMVT and how to utilized digital economy with delegates from public and private sectors.
ตลอดสามวันที่ผ่านมา โซน Innovation Showcase เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ผู้รับชมงาน TILOG-LOGISTIX ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามหาคิวอาร์โค้ดเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากงาน TILOG-LOGISTIX พร้อมรับชมสัมผัสใหม่ด้านโลจิสติกส์

The past three day, excitement was all over the special zone “Innovation Showcase.” participants have enjoyed finding a QR code to get free TILOG-LOGISTIX premiums while witnessing a logistics novelty.
ตลอดสามวันที่ผ่านมา โซน Innovation Showcase เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ผู้รับชมงาน TILOG-LOGISTIX ทุกท่านได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมตามหาคิวอาร์โค้ดเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจากงาน TILOG-LOGISTIX พร้อมรับชมสัมผัสใหม่ด้านโลจิสติกส์

The past three day, excitement was all over the special zone “Innovation Showcase.” participants have enjoyed finding a QR code to get free TILOG-LOGISTIX premiums while witnessing a logistics novelty.


Mr. Teerapol Laorphanpol
Logistics Manager
BANGKOK CENTER SDO., LTD.

“บริษัทเราคือผู้จัดจำหน่ายของสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ เป๊ปซี่ และ พีแอนด์จี เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นเรื่อยๆ ผมจึงจำเป็นที่จะต้องมองหาเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โลจิสติกส์ไอที เทคโนโลยีคลังสินค้า เพื่อยกระดับการดำเนินงานของเราและตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับ”

“Our company is a distributor of well-known brands such as Pepsi and P&G. With more sophisticated demands of customers, I have to seek for latest technologies e.g. IT logistics, warehouse technology to upgrade my service and answer to those needs”


Mr. Aukarapol Choomchuen
Logistics Manager
MONDE NISSIN (THAILAND) CO., LTD.

“ธุรกิจของเราเป็นโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายขนม ผมจึงมาชมงาน TILOG-LOGISTIX เพื่อหาเทคโนโลยีอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติ แขนหุ่นยนต์ และพาเลท เพื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่บริษัทมี
ชึ่งงานนี้ช่วยตอบโจทย์ในการช่วยเราหานวัตกรรมใหม่ๆ ครับ”

“Our business is about manufacturing and distributing snacks, so I visit TILOG-LOGISTIX to see technologies such as automation, robotic arms and pallet then compare with our current equipment. This exhibition really helps us finding innovations out there.”


Mr. Bancheerd Sawaross
Department Manager – Logistics Projects
CP-MEIJI CO., LTD.

“ผมคิดว่างานน่าสนใจมากครับ ทางเราได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ในรูปแบบระบบอัตโนมัติและแขนกลที่เป็นประโยชน์ต่อทีมโลจิสติกส์ของเรา งาน TILOG-LOGISTIX เป็นโอกาสดีให้บริษัทต่างๆ ได้มาเรียนรู้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ล่าสุดครับ”

“The exhibition is interesting; I have the opportunity to learn about automation systems and robotic arms that could benefit our logistics team. TILOG-LOGISTIX is a good opportunity for companies to come together to learn the latest logistics technologies.”


Mr. Phonlawat Yaemphueng
Senior Transportation Planner
PERFECT COMPANION GROUP

“บริษัทเราเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งจุดประสงค์การมาของเราในครั้งนี้คือมองหาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆ อาทิ อุปกรณ์ยกของ ตู้แช่ และอื่นๆ ที่สามารถนำไปเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน พร้อมสังเกตและศึกษา หาทิศทางแนวโน้มของตลาดในอนาคตอันใกล้”

“We are a leading company in pet business group. So, today I wish to see new logistics service and technology such as lifting equipment, container, and so on to upgrade the efficiency of work flow while witnessing where the next logistics trend will be going.”


Mr. Apinan Khomsorn
Warehouse Officer
KENG SENG CO., LTD.

“ทางบริษัทสนใจจัดซื้อโซลูชั่นคลังสินค้าและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเพื่อนำไปเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บและการจำหน่ายข้าวของเรา งาน
TILOG-LOGISTIX มีเทคโนโลยีสำคัญที่ทางเรากำลังต้องการครับ”

“We are interested in sourcing latest warehouse solutions and material handling equipment for efficient storage operation and distribution of rice. TILOG-LOGISTIX contains all the necessary technologies we are looking for.”


Mr. Sittinun Niyomploy
Senior Supervisor, Export department
TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

“นี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาชมงาน TILOG-LOGISTIX ซึ่งผมได้เจอเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากมาย อาทิ รถยก ระบบบาร์โค้ด และพาเลท ที่จะช่วยให้กระบวนการด้านซัพพลายเชนของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งภายในงานผมได้เจอซัพพลายเออร์จากที่ต่างๆ ที่สามารถเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในอนาคตได้ครับ”

“This is my first time coming to TILOG-LOGISTIX exhibition. I have found various useful technologies such as forklifts, barcode system, and pallets that can streamline our supply chain process. Also, the event allows me to meet many suppliers who could become our partner in the future.”

showdaily