Truck Platooning Systems
เชื่อมต่อและควบคุมขนส่งอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพ

  • เทรนด์การขนส่งยุคใหม่ เชื่อมรถบรรทุกด้วยระบบอัตโนมัติ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งในหลากหลายมิติ ทั้งการติดต่อสื่อสาร ความราบรื่น ความปลอดภัย ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  • อนาคตอาจมีการนำโดรนมาบูรณาการร่วมกับรถบรรทุก เพื่อเสริมศักยภาพ Truck Platooning Systems

14 February, 2024
ความต้องการระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การพัฒนายานยนต์ไร้คนขับและหมวดยานพาหนะขนส่งในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดรถบรรทุกหรือขบวนรถบรรทุกอัตโนมัติ

ขบวนรถบรรทุกอัตโนมัติ (Truck Platooning System) คือระบบสนับสนุนการขับขี่อัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อรถบรรทุก 2 คันขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถวิ่งเป็นขบวนได้โดยอัตโนมัติตลอดการเดินทาง เช่น บนทางด่วน ทำให้สามารถทำงานกึ่งอัตโนมัติได้ โดยจะปรับความเร็วและทิศทางตามการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกคันที่นำขบวน และเชื่อมต่อผ่านการสื่อสารไร้สาย ช่วยให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือทิศทางจากรถบรรทุกที่อยู่หัวขบวนได้อย่างรวดเร็ว

เครือข่ายการสื่อสารที่ไร้รอยต่อจึงถือเป็นแกนหลักของโลจิสติกส์ประเภทนี้ ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่างกันนี้ทำให้เกิดการตอบสนองแบบเรียลไทม์ รวมถึงทำให้การใช้พื้นที่ถนนเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มการไหลเวียนของการจราจร และความปลอดภัยด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ทั้งยังช่วยลดความแออัดบนทางหลวง ซึ่งไม่เพียงส่งผลดีต่อหมวดรถบรรทุกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงยานพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ถนนร่วมกันอีกด้วย ขณะเดียวกันรถบรรทุกที่ขับในหมวดนี้จะลดแรงต้านของอากาศ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีขึ้นสำหรับยานพาหนะทุกคันที่เกี่ยวข้อง และยังส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงอีกด้วย นำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งโดยรวมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม

เปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งได้ทดสอบระบบนี้และได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ เช่น Daimler Trucks ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mercedes-Benz มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการทดสอบเทคโนโลยีหมวดรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา โดยร่วมมือกับ Peloton Technology บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านระบบยานพาหนะที่เชื่อมต่อและอัตโนมัติ หรือในกรณีของ Volvo Trucks เข้าร่วม European Truck Platooning Challenge ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มของคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อส่งเสริมและทดสอบเทคโนโลยีหมวดหมวดรถบรรทุกข้ามพรมแดนยุโรปโดยได้จัดขบวนรถบรรทุกซึ่งเดินทางจากสวีเดนไปยังเนเธอร์แลนด์ ผ่านประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะระบบหมวดรถบรรทุกนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างของยานพาหนะ มาตรฐานความปลอดภัย และการขับขี่แบบอัตโนมัติ ขณะที่ Scania ผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในสวีเดน มีส่วนร่วมในโครงการระเบียงระบบขนส่งอัจฉริยะของสหกรณ์ดัตช์ (C-ITS) ซึ่งรวมถึงหมวดรถบรรทุกด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างเส้นทางสำหรับการขับขี่ที่เชื่อมต่อและการขนส่งอัตโนมัติบนถนนในยุโรป


นอกจากนี้ Truck Platooning System ยังมีโอกาสในการต่อยอดในอนาคต จากการที่ "โดรน" ได้รับความนิยมในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสอบ การเฝ้าระวัง และการสื่อสาร กอปรกับความสามารถของโดรนในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน รวมกับความสามารถในการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้โดรนกลายเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับการช่วยเหลือระบบหมวดรถบรรทุกให้ทำการขนส่งได้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในอนาคตคาดว่าจะมีการนำโดรนมาใช้งานในระบบหมวดรถบรรทุกด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสื่อสารและการประสานงาน โดยโดรนสามารถส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น สภาพการจราจร สิ่งกีดขวางบนถนน และการอัปเดตสภาพอากาศ ไปยังหมวดรถบรรทุกได้ ช่วยให้มีการประสานงานได้ดีขึ้น และช่วยให้รถบรรทุกปรับความเร็วและระยะห่างเพื่อตอบสนองต่อสภาวะและปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีเครือข่ายครอบคลุมไม่ดี เพื่อให้มั่นใจว่ารถบรรทุกภายในหมวดสามารถรักษาการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง

รวมถึงใช้โดรนในการตรวจสอบการจราจรและการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง ด้วยการสำรวจเส้นทางข้างหน้าและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรติดขัด การก่อสร้าง ซ่อมแซมพื้นผิวถนน อุบัติเหตุ หรืออุปสรรคอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางของหมวดรถบรรทุกได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้รถบรรทุกหลีกเลี่ยงความล่าช้าและใช้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

อีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคือ การใช้โดรนรักษาความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง โดยโดรนที่ติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับหมวดรถบรรทุกได้ จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อสอดส่องอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การโจรกรรม หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ขณะเดียวกันยังสามารถ ใช้โดรนเพื่อตรวจสอบสภาพรถบรรทุกภายในหมวด ตรวจสอบปัญหาทางกลไก ความเสียหาย หรือความต้องการในการบำรุงรักษา วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยป้องกันรถบรรทุกเสียระหว่างทางและรับประกันว่ารถบรรทุกทุกคันในหมวดจะอยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากบล็อกของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่ออัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแวดวงโลจิสติกส์ รวมถึงเตรียมพบกับงาน TILOG-LOGIXTIX 2024 ในวันที่ 15-17 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Connecting the Logistics Future" เพื่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์จากทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 9,000 ราย ได้ก้าวไปสู่อนาคตของโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกัน

ที่มา:

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย