e-Show Daily
eNewsletter Image

ขอบคุณที่ร่วมยกระดับโลจิสติกส์อัจฉริยะสู่ความยั่งยืน

ทีมงาน TILOG – LOGISTIX ขอขอบคุณผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโลจิสติกส์ไทยสู่อนาคตแห่งโลจิสติกส์ที่อัจฉริยะยิ่งกว่า รักษ์โลกยิ่งกว่า และยั่งยืนยิ่งกว่า

แล้วพบกันใหม่ที่งาน TILOG – LOGISTIX 2024 โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และอาร์เอ็กซ์ เทรดเด็กซ์ เพื่อติดปีกให้ธุรกิจของคุณทะยานไกลไปอีกขั้น ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2567 ณ ไบเทค บางนา!
Read MoreeNewsletter Image
e-Daily 1

ทลายขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์พร้อมพิทักษ์โลก

eNewsletter Image
e-Daily 2

เปิดม่านมหกรรมอันดับ 1 เพื่อธุรกิจโลจิสติกส์

eNewsletter Image
e-Daily 3

อนาคตแห่งโลจิสติกส์อัจฉริยะที่ยั่งยืนเริ่มที่นี่

สำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์

คุณการุณย์ วรารัตน์ไชย
T. +0 2686 7354
E. karun.wararatchai@rxtradex.com

คุณปุญญิศา คงบำเพ็ญ
T. +0 2686 7392
E. phunyisa.khongbumpen@rxtradex.com

ไม่พลาดทุกข่าว ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

หมายเหตุ

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย