สัมมนา


รู้ทันพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ก่อนใคร

หัวข้อการสัมมนาและรายละเอียดที่จะจัดในงานไทล็อก-โลจิสติกส์ 2018 จะติดตามมาในเร็วๆ นี้ ท่านสามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือคลิกลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับทราบข่าวสาร โทร 0 2686 7222 หรืออีเมล: conference@reedtradex.co.th


“อัพเดตมาตรฐานโลจิสติกส์สากล สู่การรับรู้เพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง NILE 1-2 ชั้น 2 ไบเทค บางนา

การสัมมนาโดยผู้แทนจากธนาคารโลก (World Bank) พบกับการนำเสนอผลดัชนีชี้วัดประสิทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ Logistics Performance Index (LPI) (ทุก 2 ปี) และวิเคราะห์ส่วนของการ พัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เพื่อ ให้รู้ และมองเห็นโอกาส พร้อมประเมินศักยภาพ ของตลาดแต่ละแห่ง ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านโลจิสติกส์

บรรยายพิเศษ โดย
ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส (ประวัติ)
นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มธนาคารโลก

*หมายเหตุ:
  • กำหนดการ ณ วันที่ 13 ก.ค. 61
  • บรรยายภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา
  • กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สัมมนาระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิด “The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจบริการ โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ นำโดย Drs. Tom Den Hertog, CEO Feliz Advices อดีตประธานบริหาร Royal Ahold Brazil, Royal Ahold Asia Pacific (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต)

30 -31 สิงหาคม 2561, 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง Bhiraj ฮอลล์ 3, ไบเทค บางนา

*หมายเหตุ:
  • บรรยายภาษาอังกฤษตลอดการสัมมนา

ทันกระแสกับสัมมนา “E-Commerce and Logistics Disruption”

ท่ามกลางกระแสการเติบโตของตลาดอี-คอมเมิร์ซ ผู้ประกอบการควรตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการค้าออนไลน์และโลจิสติกส์ ซึ่งในการสัมมนานี้ ผู้เข้าฟังจะได้รับทราบเกี่ยวกับกลยุทธ์และคำแนะนำ ตลอดจนทฤษฎีจากนักวิชาการและผู้ให้บริการเว็บไซต์เพื่ออี-คอมเมิร์ซเช่น Lazada ผู้ให้บริการขนส่งชื่อดังเช่น DHL และ CTT Express ซึ่งร่วมงานกับ Alibaba ในประเทศไทย เป็นต้น

ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561, 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง NILE 2, ไบเทค บางนา

*หมายเหตุ:
  • กำหนดการ ณ วันที่ 8 ส.ค. 61
  • บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา

ตารางสัมมนาภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2561
(TILOG - LOGISTIX 2018)

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

เวลา ห้องสัมมนา หัวข้อสัมมนา หน่วยงานผู้จัดสัมมนา
13.00-18.00 AMBER 1
ประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาโลจิสติกส์

-จัดโดยสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
13.00-16.00 NILE 3
The Future of Trends in Logistics and Supply Chain Management

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
13.30-15.30 NILE 1 & 2
World Transport & Logistics Forum Thailand 2018 (WTLF)
“Updating Global Logistics Benchmark for Competitive Awareness” (อัพเดทมาตรฐานโลจิสติกส์สากล สู่การรับรู้เพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน)

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 160 คน

บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
14.00-16.00 AMBER 3
ELMA รางวัลเกียรติยศ...เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโลจิสติกส์ไทย

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 80 คน

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

09.00-18.00 NILE 3
All New Customs

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 100 คน

กรมศุลกากร
09.00-16.30 BHIRAJ HALL 3
Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10.00-12.00 AMBER 3
โลจิสติกส์ชายแดนกับการแข่งขันในตลาด CLMV

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
14.00-15.00 AMBER 3
AEO มาตรฐานสากล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

08.30-16.30 NILE 2
E-Commerce and Logistics Disruption

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 100 คน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
09.00-16.30 BHIRAJ HALL 3
Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"

สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
13.00-16.00 AMBER 2
E-Commerce : โอกาสหรือภัยคุกคามต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 80 คน

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Pre-Registration to seminars / ลงทะเบียนสัมมนา

ตารางสัมมนาจัดโดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

เวลา ห้องสัมมนา หัวข้อสัมมนา
09.00-12.00 NILE 4
"การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation) เสริมสร้างศักยภาพโครงข่าย EEC จากนักปฏิบัติ"

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

13.00-17.00 NILE 4
"Back to Basic - Logistics ไม่ใช่แค่การขนส่ง"

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

08.30-12.00 NILE 4
โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ Cold Chain

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

13.00-16.00 NILE 4
"Current Situation of Agriculture Cold Chain: Problems and Need of Improvement"

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

08.30-12.00 NILE 4
เทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลกำไรอย่างไร
เช่น Black box/Data Recorder Technology , ASRS และอื่นๆ

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

09.00-12.00 AMBER 2
Simulation and Optimization in Logistics 4.0

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50 คน

13.00-15.00 NILE 4
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ (Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste)

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

15.00-18.00 NILE 4
A Smart Backhaul Management System

- เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา : 50-80 คน

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ติดต่อ

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย:
1.นางสาวจรินทร ประสิทธิผล โทรศัพท์ : 081-438-5267
2. นายพฤฒิพล สวนมาลี โทรศัพท์ : 086-653-7221
E-mail : mail@thailog.org

ไม่พลาดทุกข่าวฮ๊อต
สมัครรับ eNews ของเรา

หมายเหตุ
Warning

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย