กิจกรรม


เผยความเป็นไปได้แห่งอนาคตผ่านกิจกรรมพิเศษ

ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2018 จะนำเสนอกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบแรงบันดาลใจ จุดประกายแนวคิดใหม่ๆ และผลักดันโอกาสทางอุตสาหกรรมตลอดจนการได้พบปะว่าที่คู่ค้าแก่ผู้ร่วมงาน

ท่านสามารถติดตามการอัพเดตข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือคลิกลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับทราบข่าวสาร โทร 0 2686 7222 หรืออีเมลไปยัง: info@tilog-logistix.com


ตัวอย่างกิจกรรมในปีที่ผ่านมา:

การมอบรางวัล “Excellent Logistics Management Award” (ELMA Award) ในส่วนแสดงพิเศษ “ELMA Award Showcase”

การแสดงแขนกลจาก 3 แบรนด์ดังระดับโลก ABB, KAWASAKI, และ KUKA ที่ “Innovation Showcase” เพื่อเปิดอนาคตวงการ
โลจิสติกส์

ไม่พลาดทุกข่าวฮ๊อต
สมัครรับ eNews ของเรา

หมายเหตุ
Warning

คณะผู้จัดงาน TILOG-LOGISTIX ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมงานสำหรับนักธุรกิจเท่านั้น กรุณาแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้าชมงานตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องมีสาเหตุหรือคำอธิบาย